Yeni sağlık platformu: ÜLGEN


Kademeli Bir Devrim: Sağlık Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

Nesnelerin İnterneti (IoT), sağlık endüstrisinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Nesnelerin İnterneti sayesinde geleneksel kağıt temelli sağlık hizmetleri mobil sağlık uygulamalarına, gerçek zamanlı hasta verilerine ve internet destekli uzaktan hasta izleme sistemlerine dayanan yeni bir dijital hizmet modeline doğru evriliyor.

Sağlık hizmetleri sistemlerine uygulanan IoT - Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT) olarak da adlandırılır. Hayati verileri güvenli bir servis aracılığıyla otomatik olarak yakalamak, paylaşmak ve izlemek için doğrudan birbirine bağlanan bir tıbbi cihaz ağı olarak tanımlanır. Buluttaki merkezi bir kontrol sunucusuna bağlanarak toplamış oldukları bilgileri iletirler.

Son yıllarda, internetin daha geniş ve yaygın olması, bağlantı maliyetinin azalması, Wi-Fi özelliklerinin ve sensörlerin "tasarımla" cihazlara entegrasyonu ve akıllı telefonların güçlü kullanımı, IoT’in geliştirilmesi için mükemmel bir temel oluşturmuştur. IoT yeni değil,fakat son zamanlarda enerji, mobilite ve sağlık gibi bazı sektörlerde daha fazla dikkat ve ilgi kazanıyor.

IoT'nin sağlık pazarındaki gelişimi, sağlık sektörü üzerinde bir bütün olarak önemli bir etkiye sahipti ve uzaktan klinik izleme, kronik hastalık yönetimi, önleyici bakım, yaşlı insanlar için yardımlı yaşam ve kişisel zindelik izlemede özellikle değerliydi. IoT, sağlık sektöründeki oyunu, maliyetleri düşürerek, verimliliği artırarak ve odağı kaliteli hasta bakımına geri getirerek değiştirdi.

İnternet bağlantılı cihazlar ilgililere çeşitli şekillerde tanıtılmıştır. Sensörlerin çeşitliliği tepki gösterdikleri uyaranların doğası (örneğin kalp atışı veya kan basıncı ve vücut hareketleri gibi fizyolojik hayati belirtiler) ve vücuttaki konumlarına (giysi, deri altı implant, giyilebilir cihazlar) bağlı olabilir. akıllı saat ve gözlük vb. Bu cihazlar, bilgileri gerçek zamanlı olarak hastaların akıllı telefonlarına, bilgisayarlarına veya diğer kablosuz cihazlara aktararak hastaların ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir ve davranışlarını etkileme potansiyeline sahiptir.

Sensörler, hastalara fizyolojik parametreleri kendilerinin izlemesini, izlenmesini ve değerlendirmesini sağlarken, aynı zamanda bakıcılar için arayüzler ve gösterge paneli sağlarlar. Bazı hastalar için izlemesi çok önemli olan bu önlemlerin çoğu, genellikle bir sağlık uzmanıyla takip etkileşimi gerektirir. Bu, daha akıllı cihazların daha değerli veriler sunması için bir fırsat penceresi açar ve doğrudan hasta-hekim etkileşimi ihtiyacını azaltır.

ulgen

Ülgen, tam olarak bu noktada devreye girmekte ve doktor hasta ilişkisine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Çeşitli sensörlerden toplanan veriler ülgen sunucularında depolanmakta ve kişinin tanımlayabileceği uyarılara göre acil servis, doktor, hemşire veya yakınlarına haber verilmesini sağlayacaktır.

Ülgen, daha iyi sağlık yönetimi için hayati işaret bilgilerini yakalayabilir, bir yatağın ne zaman meşgul olduğunu tespit edebilir ve bir hastanın düşmeyi önlemek için ne zaman kalkmaya çalıştığını tespit edebilir. Vucud sıcaklığında olası minimal veya maksimum sınırları algılayabilir. Buna göre önerilerde bulunabilir. Yastık, yatak üzerindeki varolan sensörler ile anlık olarak hastanın durumu tespit edilebilir.

Ülgen,her kullanıcısına benzersiz bir kimlik numarası vererek gelişim süreçlerini paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Gerçek zamanlı verilere erişim ve uzaktan sağlık tedavisine dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu dijital sağlık teknolojisinin ortaya çıkması, daha iyi teşhis ve daha kişisel tedavi araçlarına duyulan ihtiyacın artmasına çözümler sunmuştur. Ülgen, kronik hastalıkların önlenmesinden hastalıkların önlenmesine kadar çok çeşitli sağlık hizmetleri uygulamalarında önemli bir rol oynar, ancak aynı zamanda sporcular için bir zindelik ve sağlık izleyicisi olarak da çalışır.

ulgen

Azalan Maliyetler

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hastaları sensörler kullanarak kapsamlı bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve analizine dayanarak gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlar.
Özellikle, fizyolojik durumu yakından ilgilenmeyi gerektiren hastanede yatan hastalar, sürekli izlenebilir. Bu sayede Ülgen, sürekli dikkat göstererek bakım kalitesini eşzamanlı olarak iyileştirir ve hastanın yaşamsal belirtilerini düzenli aralıklarla kontrol ederek veri toplama faaliyetine aktif olarak katılma ihtiyacını ortadan kaldırarak bakım maliyetini azaltır.

İyileştirilmiş Tedavi Sonuçları

Ülgen'in, sağlık uzmanlarına bilinçli kararlar vermelerini ve etkili, kanıta dayalı tedaviler sunmalarını sağlayan gerçek zamanlı bilgilere erişmelerini sağlar.

Geliştirilmiş Hastalık Takibi

Gelişmiş Hastalık Yönetimi Hastalar sürekli izlendiğinde ve bakıcılar gerçek zamanlı verilere erişebildiklerinde, ciddi komplikasyonlar ortaya çıkmadan hastalıklar tedavi edilebilir. Önleyici bakımı mümkün kılar, erken teşhise izin verir ve hastanın sağlığı için öngörülen tedavinin etkinliğine dair içgörü sağlar.

Kronik hastalıkların uzaktan izlenmesi

Uzak bölgelerde yaşayan popülasyonlar için sağlık altyapısına ve etkili tedavilere erişim karmaşık olabilir. Ülgen ile bağlanan küçük ve güçlü kablosuz çözümler, artık bu hastaların sağlık izlemesine erişebilmelerini sağlıyor. Bu çözümler, çeşitli sensörler kullanarak hasta sağlığı verilerinin güvenli bir şekilde yakalanması, analiz edilmesi ve ardından uygun sağlık önerileri yapabilen tıp uzmanlarıyla kablosuz bağlantı yoluyla paylaşılması için kullanılabilir.

Gelişmiş Hasta Deneyimi

Sağlık sisteminin Ülgen ile bağlantısı, hastalara ve onların ihtiyaçlarına vurgu yapar. Hastalar artık kendi sağlıklarının kontrolünü ele geçirebiliyor, kendi kendini izleyebiliyor ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile gerektiğinde iletişim kurabiliyorlar. Bu, hastanın uygun (veya hatta proaktif) tedaviler kurması, tanı doğruluğunu iyileştirmesi ve doktorlar tarafından zamanında müdahaleyi kolaylaştırması için bir partner olduğu yeni bir doktor-hasta ilişkisine yol açmaktadır.

İlaç Yönetimi

İlaçların yaratılması ve yönetimi sağlık sektöründe büyük bir masraftır. Ülgen cihazları ve süreçleri, bu ilaç maliyetlerini, özellikle de ilaç tedarik zinciri yönetimi ile ilgili olanları daha iyi yönetmekte yardımcı olabilir.

Yapay zeka

Ülgen, sağlığınızla ilgili öneriler ve olası acil durumlarla ilgili öngörülerde bulunabilecek ve sizi uyaracaktır. Acil durum ekiplerini bulundugunuz konuma göndererek olası bir kayıbın önüne geçmeyi hedeflemektedir.

ulgen

Son söz...

Ülgen, sensörler ve sağlık cihazlarıyla diğer sağlayıcılarla birlikte hayatınızda sizi düşünen koruyucu bir sistem olmayı hedeflemektedir. Benzersiz altyapısı ve heryerden ulaşılabilir olması sizin güvenli hissetmenizi sağlayacaktır.

 


Müşteri Reflect A.Ş.

Yayınlanma Tarihi Mart 22, 2019

Son Güncelleme Nisan 03, 2019